Privacyverklaring Hotel Operational Services (HOS) B.V.

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Feridinand Bolstraat 436 (1072 MG) te Amsterdam, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 33280011 en draagt de naam Hotel Operational Services (HOS) B.V. Verantwoordelijk is per e-mail te bereiken via info@bvhos.nl en telefonisch via 020 617 97 88.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier op de website invult. De persoonsgegevens worden gebruikt behandelen van een offerteaanvraag, of voor het indienen van een sollicitatie. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn aanhef, naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. Via het contactformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 1 jaar opgeslagen.

 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: uw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de offerteaanvraag/sollicitatie.

 

Cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt of een door Verantwoordelijke ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Tevens worden uw persoonsgegevens – in het geval u na de sollicitatie wordt aangenomen – doorgestuurd naar opdrachtgevers van Verantwoordelijke. Daarnaast heeft de boekhouder inzicht in de persoonsgegevens.

 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een HTTPS-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. .

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail zenden aan info@bvhos.nl.

 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@bvhos.nl.

 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@bvhos.nl.